Ons beleid en onze resultaten

The Foundation for Kids werkt samen met verscheidene instanties om het leven van kinderen in armoede beter te maken.
Door donaties (zowel in geld als in materialen voor kleding) brengen we de glimlach op het gezicht van deze kinderen.
Om impact te blijven maken is er als onderdeel van onze aanvraag van een ANBI status ook een beleidsplan ontwikkeld.
In dit beleidsplan worden de strategische beslissingen voor de komende jaren vormgegeven.
Een keer in een paar jaar zal het beleidsplan aangescherpt worden en zullen de juiste keuzes gemaakt worden.
Hieronder vind u het beleidsplan van oktober 2022.

Actueel beleidsplan

Wij koesteren onze donateurs en willen daarbij vertrouwen uitstralen. Daarom is het belangrijk om onze financiën goed op orde te hebben.
We treden op met daadkracht en zijn resultaatgericht, alles om impact te maken op kinderen in armoede. In ons Financieel jaarverslag is te lezen wat we daarin doen.

We geven graag inzicht in onze resultaten en de besteding van onze inkomsten. Bekijk hiervoor ons Financieel Jaarverslag 2022.

Verder kun je hier de jaarverslagen van eerdere jaren vinden