Over Ons

The Foundation for Kids is een stichting die zich inzet voor kinderen die zelden of nooit nieuwe kleding krijgen. De vrijwilligers van de The Foundation for Kids leveren samen met de organisatoren een welkome bijdrage in het leven van kinderen. De vrijwilligers doen dit goede werk volledig belangeloos. De kinderwensen worden via de maatschappelijke organisaties ingediend en door middel van de facebookpagina van de foundation uitgezet om gemaakt te worden. De beheerders van de foundation verdelen de aanvragen onder de vrijwilligers. Een aantal weken later gaat de kinderkledingwens in vervulling en bijna vanzelf wordt een glimlach op het gezicht van het kind getoverd.

Hoe het werkt?

De instanties waarmee wij samen werken vullen samen met de ouder/ verzorger het aanvraagformulier voor een kledingwens van het kind in. Waarbij bijna vanzelfsprekend het kind een voorkeur mag uitspreken. Bijvoorbeeld ik wil een stoer shirt met vliegtuigen of een jurk met schildpadden. Het aanvraagformulier gaat naar The Foundation for Kids. Iedere wens komt anoniem binnen en door het gebruik van letters en cijfers van de samenwerkende instantie wordt de privacy volledig gewaarborgd.

In bovenstaand stroomschema het verloop van een kinderkledingwens.

Bestuur en vrijwilligers

De stichting doet alles wat mogelijk is om de doelstelling te realiseren. Dit doen we met een bestuur en vrijwilligers. Wil je daar meer over weten, klik dan hier.

Beleid en financiële gegevens

Ben je benieuwd naar ons beleid, en hoe we de afgelopen jaren financieel hebben gepresteerd, klik dan hier.

Een donatie van € 12,50

Een donatie van €25

Een donatie van €75

BEZORGT U HEN SAMEN MET ONS EEN GLIMLACH?

Samenwerkingen

The Foundation for Kids werkt nauw samen met verschillende organisaties, zoals voedsel- en kledingbanken. Maar ook met stichtingen en initiatieven die mensen met een achterstand verder willen helpen zoals een aantal Quiet-community’s, De Roze Hulp en een aantal  sociaal werk instanties. Met als doel deze mensen een stapje vooruit te helpen. 

The Foundation for Kids probeert waar mogelijk de achterstand te verkleinen en ondersteunt daarom kinderen van 0-12 jaar met kinderkledingwensen zodat de kinderen zelfverzekerder staan in de wereld om hun heen. Daarnaast vermindert The Foundation for Kids hoe klein ook de zorg van een ouder en / of verzorger.

ANBI Status

The Foundation for Kids heeft sinds 22 december 2022 een ANBI status. De afkorting ‘A.N.B.I.’ staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het geeft simpelweg aan dat een instelling zich vrijwel uitsluitend richt op en inzet voor het algemeen belang. Én over alle giften die The Foundation for Kids krijgt hoeft er geen belasting te worden betaald. Uw gift komt dus volledig ten goede aan The Foundation for Kids. Zo komen gedoneerde bedragen volledig tot de beschikking van de stichting. 

Tevens is er voor alle donateurs goed nieuws, want alle giften bieden belastingvoordeel. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.