The Foundation for Kids heeft ANBI status

Sinds 22 december 2022 heeft de belastingdienst erkent dat wij ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen nut. Wij zijn heel erg blij met onze ANBI status!

De afkorting ‘A.N.B.I.’ staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het geeft simpelweg aan dat een instelling zich vrijwel uitsluitend richt op en inzet voor het algemeen belang. Én over alle giften die The Foundation for Kids krijgt hoeft er geen belasting te worden betaald. Uw gift komt dus volledig ten goede aan The Foundation for Kids. Zo komen gedoneerde bedragen volledig tot de beschikking van de stichting. Hoe fijn!

Tevens is er voor alle donateurs goed nieuws, want alle giften bieden belastingvoordeel. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Wij zijn ontzettend blij met deze erkenning. Een goed begin van 2023!